Otoczenie

Teren
 • Ogrodzony
 • Ogrodzenie - przęsła stalowe ocynkowane
 • 2 miejsca postojowe na lokal wyłożone kostką betonową
DROGA DOJAZDOWA I CHODNIKI
 • Kostka betonowa brukowa
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW
 • Zabudowana wiata śmietnikowa przy bramie wjazdowej na teren
INSTALACJE ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM BUDYNKU
 • Kanalizacji sanitarnej – zbiornik betonowy
 • Wodociągowa
 • Centralnego ogrzewania (gaz ziemny)
 • Elektryczna
 • Teletechniczna
OGRÓDKI PRZYDOMOWE
 • Wygrodzone – ogrodzenie systemowe
 • Obsiane trawą
Skontaktuj się z Nami